Wykres przedstawia relację długu do PKB w USA, ale podobnie jest w skali globalnej. W 1929 roku świat nie wytrzymał takiego poziomu zadłużenia i stoczył się w Wielką Depresję. Jak będzie w 2012 roku? W jaki sposób wrócimy do normalnego poziomu czyli około 150% PKB?

Debt_in_US