Raport OECD który zostanie wkrótce opublikowany pokazuje, że rządy krajów OECD muszą zrefinansować 10 bilionów (tysięcy miliardów) dolarów długu w przyszłym roku, co może być niemożliwe w obecnych warunkach rynkowych. W politycznie poprawnym języku OECD oznacza to, że wiele rządów będzie musiało spojrzeć w oczy tej samej bestii co Grecja.

Tutaj jest mój wywiad w money.pl na temat eurociotowania.