Zapraszam na konferencję p.t Polska prezydencja w UE w 2011 roku którą Uczelnia Vistula organizuje wspólnie z kilkoma partnerami (oficjalne info na stronie vistula.edu.pl). Konferencja rozpocznie się w środę o godzinie 11:00. Program poniżej. Wstęp wolny po uprzednim poinformowaniu uczelni pod adresem m.ugorska@vistula.edu.pl

Program konferencji:

Panel I g. 11.00- 12.20

Monitoring Polskiej Prezydencji w Październiku 2011roku

Moderator: Prof. J.Paweł Gieorgica, Dyrektor Wykonawczy Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych

 • Ocena Prezydencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – dr Krzysztof Karolczak, rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa;

 • Prace nad pakietem legislacyjnym dotyczącym reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Ocena Prezydencji w sprawach rolnictwa – prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;

 • Ocena polskiej prezydencji w sprawach telekomunikacji – Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych;

 • Dyskusja.

Godz. 12.20- 12.30 Przerwa kawowa

Panel II, g. 12.30 **

Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Ocena i wnioski

Moderator: Robert Smoleń , Przewodniczący Zarządu Fundacji Naukowej im. A.Frycza Modrzewskiego – Centrum Analiz Strategicznych,  prezes PSP – Europa, wykładowca Uczelni Vistula

Paneliści:

 • prof. Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula
 • prof. Włodzimierz Cimoszewicz,  przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP,
 • prof. Bronisław Misztal , dyrektor wykonawczy  Stałego Sekretariatu “Community of Democracies”, dziekan Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych Uczelni Vistula

 • Dyskusja.

Zakończenie konferencji  g. 14.45

</p>

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Garamond","serif";color:black">Program konferencji:</span>

<span style="font-family:"Garamond","serif";color:black">Panel I g. 11.00- 12.20 </span>

<span style="font-family:"Garamond","serif";color:black">Monitoring Polskiej Prezydencji w Październiku 2011roku</span>
<span style="font-family:"Garamond","serif"; color:black">Moderator: Prof. J.Paweł Gieorgica, </span><span style="font-family:"Garamond","serif";color:black">Dyrektor Wykonawczy Wydziału Stosunków </span>

<span style="font-family:"Garamond","serif";color:black"> </span><span style="font-family:"Garamond","serif"; color:black">Zagranicznych i Relacji Publicznych</span>

 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">Ocena Prezydencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – dr Krzysztof Karolczak, rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa;</span>
 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">Prace nad pakietem legislacyjnym dotyczącym reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Ocena Prezydencji w sprawach rolnictwa – prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;</span>
 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">Ocena polskiej prezydencji w sprawach telekomunikacji – Tomasz Nowakowski,
  Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych;</span>
 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">Dyskusja.</span>

<span style="font-family:"Garamond","serif";color:black">Godz. 12.20- 12.30 Przerwa kawowa</span>

<span style="font-family:"Garamond","serif"; color:black">Panel II, g. 12.30</span>
<span style="font-family:"Garamond","serif"; color:black">Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Ocena i wnioski</span>
Moderator: Robert Smoleń , Przewodniczący Zarządu Fundacji Naukowej im. A.Frycza Modrzewskiego – Centrum Analiz Strategicznych, prezes PSP – Europa, wykładowca Uczelni Vistula
Paneliści:

 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">prof.dr hab.Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula</span>
 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">dr. Włodzimierz Cimoszewicz, prof. Uczelni Vistula , przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, </span>
 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">prof.dr hab. Bronisław Misztal , dyrektor wykonawczy  Stałego Sekretariatu “Community of Democracies”, dziekan Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych Uczelni Vistula</span>
 • <span style="font-family:"Garamond","serif"">Dyskusja.</span>

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language: AR-SA"> </span>

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Garamond","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">Zakończenie konferencji  g. 14.45</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">

</span></div>