Jeżeli S&P obniży rating AAA sześciu krajom strefy euro, to na świecie pozostanie bardzo mało papierów wartościowych postrzeganych jako bardzo bezpieczne. Pojawi się nowy rodzaj ryzyka, który najlepiej opisuje cytat CEO PIMCO, największego na świecie funduszu obligacji (który ostatnio fatalnie inwestuje). Mohamed El_Erian powiedział:

Some investors seem more concerned today with the return of their capital as opposed to the return on their capital.

W tłumaczeniu na polski: “Inwestorzy tak lokują swoje pieniądze, że zamiast wysokiej stopy zwrotu z kapitału oczekują raczej zwrotu kapitału“.

Przeciętni zjadacze chleba z mrożonego ciasta nie wiedzą że mój blog istnieje i nie czytają tych ciekawych (jak sądzę) wiadomości. Ale to ich problem, niech oglądają dalej programy jak oni …ańczą lub jak oni … ają. Ale ci którym się chce czytać i zrozumieć świat (góra 1 procent populacji Polaków) powinni sobie zapamiętać powyższy cytat. Tym bardziej że coraz trudniej będzie inwestować zgodnie z powyższym cytatem.

Warto też obejrzeć ten film, wyjaśnia co się za chwilę stanie w Eurosystemie, gdzie EBC przejmie rolę krajowych banków centralnych w finansowaniu banków komercyjnych.