Ukazał się mój felieton w dzisiejszej Rzeczpospolitej pt. Czarnowidz wśród ślepców.

Poniżej prezentuję dwa wykresy które przygotował Financial Times, przedstawiające różne scenariusze po bankructwie Grecji. Pierwszy pokazuje co się wydarzy w Grecji:

FT_crisis_1

Drugi wykres pokazuje co się wydarzy w całej strefie euro.

FT_crisis_2

Financial Times zastrzega się, że to nie jest przewidywanie przyszłości, tylko opis jednego z możliwych scenariuszy. Przez wiele lat twierdzono, że euro jako projekt polityczny jest niezagrożony, bo koszty polityczne rozpadu strefy euro są o wiele większe niż koszty polityczne trwania. Wydarzenia ostatnich tygodni, a szczególnie dni, pokazują, że ten bilans szybko się zmienia.