Ukazały się dwa wywiady ze mną.

Jeden, w dzisiejszym FAKT-cie, w którym opisuję meandry prywatyzacji. Jest tutaj.

Drugi traktuje o scenariuszach rozpadu strefy euro, o euromatołach  i co z tego dla nas wynika, dla portalu Stefczyk.info. Jest tutaj.