1. Deficyt SFP około 3% w 2012, w każdym z wariantów
 2. Dług publiczny 52% w 2012 roku i 47% w 2015 roku, krajowa definicja
 3. Deficyt SFP 1% w 2015
 4. Opodatkować wydobycie miedzi, srebra i innych kopalin, w tym gazu łupkowego
 5. Ograniczenie ulg: becikowe i inne.
 6. Instrumenty finansowe mają poprawić demografię, ulga prorodzinna +50% na 3 i 4 dziecko, ulga na 1 i2 dziecko bez zmian
 7. Zasada sprawiedliwości społecznej, dochód 85,000 lub więcej to ulga tylko za 2 i więcej dzieci
 8. Becikowe tylko dla rodzin o dochodach poniżej 85,000 rocznie.
 9. Neutralność dochodowa polityki prorodzinnej
 10. Umowy autorskie tylko wtedy gdy przychód nie przekracza 85,000. Powyżej nie będzie kosztów uzyskania przychodu 50%
 11. Ulga na Internet zostanie zlikwidowana (1,5 mld w ciągu czterech lat)
 12. Likwidacja omijania podatku Belki
 13. Twarde eliminowanie omijania płacenia podatków
 14. Odchudzenie administracji, raporty o efektach deregulacyjnych, lepsze prawo, pozwolenie na budowę 100 dni dla dużych inwestycji, 60 dni dla małych
 15. Usprawnić pracę sądów, skrócić postępowanie o 1/3
 16. Co najmniej połowę zawodów uwolnić od obowiązku licencji
 17. W KPRM będzie mechanizm uniemożliwiający nadprodukcję ustaw
 18. Tylko profesjonalny OSR pozwoli na przekazanie ustawy do Sejmu
 19. Tryb pracy nad ustawami taki, że likwidujemy stare przepisy w takim samym tempie jak tworzymy nowe, co najmniej
 20. Instytucje publiczne będą korzystały z nowoczesnych technik informatycznych w kontaktach z obywatelami, zadanie nowego ministerstwa
 21. System emerytalny: podniesienie składki rentowej o 2pp. po stronie pracodawcy, i tak nie inwestują, więc te pieniądze leżałyby na lokatach, to je wykorzystamy. Obniży deficyt o 13 mld złotych rocznie.
 22. Zmiana waloryzacji emerytur i rent, waloryzacja na dotychczasowym poziomie, ale o charakterze kwotowym, na jakiś czas. Po 4 latach powrót do waloryzacji procentowej. Dotyczy też służb mundurowych. Nie będzie świętych krów.
 23. Składka zdrowotna dla rolników, wyrok TK, rolnicy od 6 do 15 ha połowa składki ZUS, powyżej 15 ha całą składkę. W następnym kroku rolnicy w systemie powszechnym. Od 2013 roku w rolnictwie rachunkowość i opodatkowanie na ogólnych zasadach, na początek największe gospodarstwa. Docelowo odejście od KRUS.
 24. Ograniczenie (likwidacja) podatku rolnego
 25. Podwyższenie wieku emerytalnego, od 2013 roku zrównanie wieku emerytalnego i podwyższenie stopniowo do 67 roku życia: co 4 miesiące wiek emerytalny wzrośnie o miesiąc.
 26. Przegląd grup uprzywilejowanych: górnicy, prokuratorzy, mundurowi, księża. Dla wstępujących do służby od 2012 roku nowe reguły, nie obejmą obecnych pracujących w tych grupach. Dla nowych wiek emerytalny 55 lat, sta służby 25 lat (mundurowi) , w górnictwie przywileje tylko dla tych co pracują bezpośrednio przy wydobyciu, dla pozostałych emerytury przejściowe. Zmiany dla prokuratorów i sędziów w stanie spoczynku. Fundusz kościelny  rozwiązany, duchowni przejdą do powszechnego systemu, ewentualne zmiany w konkordacie.
 27. Utrzymamy wskaźnik natowski wydatków na obronę narodową
 28. Wojsko i policja będą pod szczególną ochroną finansową. Podwyżka po 300 złotych dla każdego policjanta i żołnierza 1 lipca 2012 roku, i jeszcze raz pod koniec kadencji, jak pozwolą warunki

Świetne expose. Teraz wyzwaniem pozostaje implementacja. Proponuję, żeby media monitorowały na bieżąco te 28 obietnic.

Jak bardzo można się zmienić w miesiąc. Okazuje się że można. W ciągu miesiąca jest możliwa transformacja z populisty „tu i teraz” w reformatora „odpowiedzialności za jutro”. Tak sie właśnie stało w przypadku premiera Tuska. Dzisiaj przemawiał jak odpowiedzialny mąż stanu, który dobrze rozumie zagrożenia i z wyprzedzeniem podejmuje odpowiednie działania.