Według wstępnych wyników z większości komisji wybory do Senatu w moim okręgu wygrał Marek Borowski, który uzyskał poparcie bliskie 50%, drugi był Zbigniew Romaszewski z poparciem bliskim 30%, ja otrzymałem poparcie około 16%.

Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos i gratuluję zwycięzcy.

Chciałbym też serdecznie podziękować osobom ze mojego sztabu wyborczego, bez których wsparcia i ciężkiej pracy nie udałoby się poprawić wyniku z około 1-3% na starcie kampanii, na 16% w wyborach.

Po miesięcznej przerwie, gdy na moim blogu dominowała polityka, znów powracają ekonomia i finanse, a także od czasu do czasu będzie to tematyka szkolnictwa wyższego, z racji pełnionej funkcji rektora Uczelni Vistula.