W piątek bankier.tv przeprowadził ze mną wywiad na temat przyczyn kryzysu i możliwych scenariuszy, wywiad jest dostępny tutaj. W wywiadzie tłumaczę, dlaczego nadchodzący ogólnoświatowy kryzys gospodarczy jest groźniejszy od tego w latach 2008-2009.