<span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Georgia","serif"; color: black; background: white;">Poniżej oficjalny komunikat z otwarcia mojej kampanii wyborczej.</span>

<span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Georgia","serif"; color: black; background: white;">“W piątek 9.09.2011 odbyło się spotkanie z wyborcami na warszawskiej Pradze, w mieszkaniu w pamiętającej czasy wojny i zniszczonej kamienicy przy ul. Siedleckiej. Było to oficjalne otwarcie kampanii wyborczej prof. Krzysztofa Rybińskiego, bezpartyjnego kandydata z poparciem ODS. Przyszło wielu mieszkańców tejże kamienicy. Spotkanie przebiegało w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Profesor uważnie słuchał postulatów odnośnie problemów lokalnych. Obiecał zająć się od zaraz m.in. doprowadzeniem gazu do kamienicy, działaniem na rzecz utworzenia placu zabaw na Szmulkach, oraz pomóc rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. </span>

<span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Georgia","serif"; color: black; background: white;">Wobec piętrzących się problemów zaniedbanej przez władze miasta prawej strony Warszawy, prof. Rybiński zadeklarował, iż zrezygnuje z uposażenia Senatora. Środki przeznaczy na funkcjonowanie biura: porady specjalistów, porady prawne, interwencje społeczne, które będą dostępne dla wszystkich. Jako motyw tej decyzji, prof. Rybiński podał to, iż swoją działalność w polityce widzi jako pracę społeczną. Nie interesują go profity finansowe, zawodowo również osiągnął najwyższy pułap. Najważniejsi są dla niego ludzie, którym chce pomagać.”</span>

<span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Georgia","serif"; color: black; background: white;">Szmulki
</span>