Według relacji członków mojego sztabu wyborczego, dzisiaj w Wiadomościach w TVP1 mówiono o wyborach do Senatu, na przykładzie mojego okręgu, w którym mam się zmierzyć marszałkiem Borowskim i senatorem Romaszewskim. Program sugerował, że są tylko dwaj kandydaci, a pozostali się nie liczą. Z moimi kontrkandydatami przeprowadzono wywiady.

To jest manipulacja telewizji polskiej, kolejna pod zupełnym odcięciu mnie od TVP w roli komentatora ekonomicznego.

Ruch Obywatele do Senatu może dokonać istotnych zmian w Parlamencie, na lepsze. Istniejący establishment polityczno-medialny się broni.  Można ich pokonać tylko jak będzie nas wielu, jak będziemy o tym pisać, mówić, przekazywać znajomym na Facebooku.

Demokracja, ta prawdziwa, musi wygrać z pozorowaną demokracją medialną.

Czyżby establishment się bał, skoro stosuje takie metody.

Nie zostawię tego bez reakcji. W ocenie mojego sztabu ww. program złamał ustawę o Radiofonii i telewizji, która stanowi, że:

Rozdział 4 
Publiczna radiofonia i telewizja 

Art. 21. 
1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach 
określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, 
zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultu-
ry, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wy-
ważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integral-
nością przekazu.
(…)

 1. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: 
  1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej 
  radiofonii i telewizji; 
  2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za gra-
  nicą; 
  3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowa-
  niu się opinii publicznej; 
  4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicz-
  nym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz 
  wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej
  ;

Sposób w jaki przedstawiono kandydatów do Senatu w okręgu 42 (Praga Północ i Południe, Rembertów, Targówek, Wesoła) rażąco łamie powyższe zapisy prawa.

Tutaj jest link do mojego wywiadu w radio WNET.