Wiele osób pytało na blogu i mailem jak mogą zagłosować na mnie, jeżeli nie są zameldowani w moim okręgu wyborczym nr 42 (Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Rembertów, Wesoła).

Są dwa sposoby:

1. Dopisanie do spisu wyborców.

Ta metoda dotyczy wyłącznie osób, które mieszkają w okręgu nr 42, ale nie mają w nim stałego meldunku.

Sprawę załatwiamy w urzędzie dzielnicy. W urzędzie udajemy się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i składamy wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Formularz wniosku powinien być dostępny w urzędzie. Można go również ściągnąć stąd:

Termin: do 4 października 2011 r.

Korzystając z powyższej możliwości, nie musimy odwiedzać miejsca stałego zameldowania.

2. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Ta metoda nie wymaga zamieszkiwania w okręgu nr 42. Wymaga natomiast zwrócenia się do urzędu gminy, w której jesteśmy na stałe zameldowani (w Warszawie urząd dzielnicy). W urzędzie składamy wniosek o wydanie zaświadczenia do głosowania. Formularz wniosku powinien być dostępny w urzędzie. Można go również ściągnąć stąd:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosku o wydanie zaświadczenia do głosowania nie musimy składać osobiście. Można go złożyć również za pośrednictwem poczty lub elektronicznie. W takim przypadku radzimy jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny z urzędem i ustalenie, w jaki sposób należy złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie.

Możemy również upoważnić do odebrania zaświadczenia inną osobę np. członka rodziny, który następnie przekaże nam zaświadczenie. Upoważnienie powinno zawierać imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL osoby udzielającej upoważnienia oraz analogiczne dane osoby upoważnianej.

Termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia: do 7 października 2011 r.

Z zaświadczeniem możemy udać się do dowolnej komisji wyborczej w Polsce, w tym również w okręgu nr 42.