Rentowność rocznych greckich obligacji sięgnęła dzisiaj 82,1%. To są papiery (bez)wartościowe denominowane w euro, więc gdyby zostały spłacone przez Grecję, to można osiągnąć olbrzymi zysk w ciągu roku. Ale wszyscy wiedzą, że Grecja nie spłaci swoich długów. Za oprocentowanie niemieckich obligacji jest najniższe w historii i wynosi 1,8%.

Oprocentowanie obligacji włoskich znowu zaczęło rosnąć, indeksy giełdowe spadają jak kamień. Niemiecki DAX spada szczególnie mocno, ponieważ globalne spowolnienie dotknie Niemcy szczególnie mocno, bo ich gospodarka jest napędzana eksportem.

FT_bonds

Proponuję wszystkim, którzy mają oszczędność zachowanie szczególnej ostrożności do końca roku i nawet jeszcze w 2012 roku. Nadchodzi kolejna globalna recesja, a rządy i banki centralne nie mają praktycznie żadnych narzędzi przeciwdziałania recesji, poza kolejną runda drukowania pieniędzy, co jednak może mieć opłakane konsekwencje w postaci utraty zaufania do pieniądza. A nie ma nic groźniejszego niż recesja połączona z ucieczką od pieniądza.

Co będzie to będzie.  W Polsce musimy robić swoje, czyli zacząć planować takie reformy, które dadzą się przeprowadzić zaraz po wyborach i które wzmocnią odporność naszej gospodarki na globalną recesję. Jeżeli zostanę senatorem pilnie zaproponuję kilka zmian w prawie, które umożliwią polskim firmom sprawniejsze działanie, co jest bardzo ważne w trakcie dekoniunktury.