Pilnie poszukuję eksperta w dziedzinie unijnej strategii innowacji, pożądana wiedza w sektorze Pharma (dalej Ekspert)

Już zgłosił się doskonały ekspert. Wakat zapełniony.

1 lipca ruszył program ,,Go Global! Polish Pharma.  W ramach projektu ma zostać przygotowany raport diagnozujący obecną sytuację polskiego sektora farmaceutycznego i określający czynniki sukcesu ze wskazaniem kluczowych rozwiązań systemowych, umożliwiających rozwój na rynkach międzynarodowych.  Projekt zakłada też promowanie potencjału i dokonań polskiej medycyny i farmacji na rynku krajowym i na skalę międzynarodową. Szefem projektu będzie Krzysztof Rybiński, gospodarz niniejszego bloga.

Projekt będzie realizowany w okresie lipiec-wrzesień. Od eksperta oczekuję:

  • analizy właściwych dokumentów unijnych

  • przeprowadzenia (telefonicznych) wywiadów z urzędnikami unijnymi i polskimi odpowiedzialnymi za strategię innowacji i za sektor Pharma, oraz z osobami w sektorze Pharma odpowiedzialnymi za sprawy unijne

  • opracowania rekomendacji jakie szanse i zagrożenia płyną z obecnych i przyszłych unijnych regulacji i dokumentów strategicznych dla polskiego sektora pharma

  • napisania odpowiedniego fragmentu raportu

Ekspertowi zostanie udzielone odpowiednie wsparcie (“otwarcie drzwi”, wsparcie logistyczne, etc.)

Osoby zainteresowane współpracą proszę o:

  • przesłanie do piątku (8 lipca) do godziny 15:00 CV które zawiera opis doświadczeń istotnych dla specyfiki projektu

  • krótkiego opracowania z WORDzie (max 3 strony) które pokazuje kluczowe dokumenty unijne i kluczowe wnioski w zakresie opisanym powyżej.

Spośród otrzymanych zgłoszeń zostanie wybrany jeden Ekspert. Praca w trybie projektowym od zaraz. Ekspert będzie współautorem raportu. CV i opracowania proszę wysyłać na adres rybinski (na serwerze) rybinski (kropka) eu