**Dziękuję za zainteresowanie i nadesłane oferty, skontaktowałem się z osobą której zaproponowałem dalszą współpracę.

**

W br. planuję zrealizować kilka projektów badawczych prowadzących do publikacji w krajowych i zagranicznych recenzowanych czasopismach. W ciągu 2-3 miesięcy będę pracował nad artykułem dla Oxford Review of Economic Policy pt. The hidden transformation. Changing role of the state after the collapse of communism in Central and Eastern Europe.

Poszukuję osoby znającej biegle język angielski, najlepiej pracującej nad doktoratem (doktoranta), który zajmuje się rolą sektora publicznego w różnych dziedzinach (od pomiaru jakości interwencji publicznej w różnych sektorach do roli państwa w stymulowaniu innowacyjności gospodarki, etc.). Oczekuję znajomości pakietu ekonometrycznego w celu analizy danych przekrojowych z wielu krajów (panel regression) oraz zdolności pozyskiwania danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych.

Przewiduję przede wszystkim wspólną pracę zdalną (skype, internet, dropbox), w wymiarze kilkunastu godzin tygodniowo. Oferuję wynagrodzenie w wysokości 1500 złotych miesięcznie (umowa o dzieło lub stypendium badawcze), w przypadku wniesienia wkładu merytorycznego proponuję również współautorstwo artykułów. Oferta współpracy od zaraz.

Osoby zainteresowane współpracą proszę o przesłanie CV na adres rektorat(na serwerze)wsei.pl wraz w próbką możliwości badawczych opisaną poniżej oraz o zostawienie wiadomości na blogu, że jest Pani/Pan zainteresowana współpracą.

(1) Zainteresowanych proszę o zebranie ASAP następujących danych: szereg czasowy liczby pozycji w roczniku ustaw w danym kraju, w latach 1990-2010, dla następujących krajów: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic.