W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój tekst który pokazuje źródła inflacji (wulkany na Kamczatce, na podstawie Browning Letter on Climatology). Jeżeli w wyniku podwyżki stóp wulkany przestaną być aktywne, to wtedy polityka pieniężna będzie skuteczna. W przeciwnym razie jedynym efektem będzie niepotrzebna aprecjacja złotego i spowolnienie gospodarcze, ten sam błąd w polskiej polityce pieniężnej po raz trzeci.