W Gazecie Finansowej ukazał się wywiad rzeka ze mną pt. Z nicnierobienia uczyniono cnotę. Z Gazecie wyborczej ukazał się mój artykuł pt. Potrzebne są nam dzieci, w którym pokazuję cztery drogi uniknięcia bankructwa kraju.