Dzisiaj ukazał się mój tekst w DGP w którym zwracam uwagę na pewne problemy związane z prowadzeniem polityki pieniężnej w Polsce, w szczególności na niespójność w polityce pieniężnej, która może prowadzić do silnych ruchów krótkoterminowego kapitału i wahań złotego.

Jest też zapis dyskusji o przyszłości polskiej gospodarki która odbyła się w piątek, prowadzona przez Rzeczpospolitą.