Ponieważ od kilku lat mamy do czynienia z poważnym projektem modernizacyjnym kraju – budowa infrastruktury drogowej i stadionowej – połączony z szybkim wzrostem zadłużenia, warto zastanowić się jakie mogą być konsekwencje takiej polityki gospodarczej. W latach 1970-tych mieliśmy podobny projekt modernizacyjny kraju. I chociaż odbywało się to w radykalnie różnych warunkach, w gospodarce centralnie planowanej, bez środków unijnych, warto zastanowić się czy doświadczenia dekady Gierka – jak określa się lata 1970-te – nie pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków dla obecnej polityki gospodarczej.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna we współpracy z Instytutem Sobieskiego organizuje w dniu 26 stycznia 2011 konferencję naukową pt. “Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski”. Ogłoszenie o konferencji i call for papers jest tutaj. Podczas ostatniej sesji konferencji planujemy referaty i panel z udziałem kluczowych uczestników tamtejszych wydarzeń.