Dzisiaj o 14 w siedzibie Fundacji Batorego odbędzie się debata pt. “Po co Platformie władza”, do udziału w której zostałem zaproszony.

8 października 2010, godz. 14.00-16.30

sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 a

Dyskusja z udziałem Stanisława Gomułki (główny ekonomista Business Center Club, były wiceminister finansów RP), Stefana Kawalca (Capital Strategy, były wiceminister finansów RP), Krzysztofa Rybińskiego (rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, były wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego) i Marii Wiśniewskiej (przewodnicząca Rady Konsultacyjnej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych).

Spotkanie poprowadzi Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).

Tezy

W ostatnich miesiącach ważnym tematem debaty publicznej jest pytanie o program rządu. Na ile w obecnej sytuacji – braku groźby prezydenckiego weta – Platforma Obywatelska podejmie się przeprowadzenia reform, o których konieczności sama od dawna mówiła? Jaki wpływ na podejmowane w tej sprawie decyzje będzie miała sytuacja polityczna w kraju, kalendarz wyborczy oraz warunki międzynarodowe?

Temat strategii i taktyki rządu ma więc istotny wymiar ekonomiczny, społeczny i oczywiście polityczny. Te współzależności oraz wnioski, jakie z nich wyciąga rząd i Platforma Obywatelska chcemy uczynić centralnym problemem naszej debaty.