Ponieważ obecny okres modernizacji Polski – dekada Tuska – coraz bardziej przypomina okres modernizacji Polski podczas dekady Gierka, rozpocząłem przygotowania do organizacji konferencji naukowej, której celem będzie porównanie tych dwóch okresów. Konferencja odbędzie się prawdopodobnie w styczniu w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, w której jestem rektorem. Planuję zaprosić osoby, które przedstawią poważne merytotyczne analizy dekady Gierka i przedstawią wnioski, jakie wynikają z tego dla obecnego okresu modernizacji Polski. Planuje również wydanie książki pokonferencyjnej oraz cykl publikacji medialnych.

Osoby, które zajmują się badawczo porównaniem obu kresów proszę o kontakt na adres rybinski (na serwerze) rybinski (kropka) eu. Nawet jeżlei wszystkie opracowania nie zmieszczą się na konfernecji, mogą zostać wydane w książce, po uprzedniej akceptacji przez Radę Naukową konferencji.

Na portalu ideosfera.pl rozpocząłem dyskusję na temat idei zorganizowanie tej konferencji.

W przyszłym tygodniu WSEI roześle formalny komunikat w tej sprawie.