W związku z dużym zainteresowaniem publikuję jeszcze raz wykres z danymi dotyczącymi zatrudnienia w administracji publicznej. W 1990 roku było 159 tysięcy urzędników, według szacunków które można zrobić na podstawie danych GUS, w marcu 2010 roku było 436 tysięcy urzędników. W latach 2005-marzec 2010 przybyło ponad sto tysięcy urzędników w administracji publicznej wszystkich szczebli. Wpływy z podwyżki podatku VAT zostaną w całości pochłonięte przez koszty utrzymania armii nowych urzędników.

Apeluję do polityków o zatrzymanie tego absurdu. Apeluję do posłów  o pilne przegłosowanie ustawy, która zakazuje zatrudniania nowych osób w administracji publicznej wszystkich szczebli. Wystarczą trzy artykuły:

Art 1. Ustala się limit zatrudnienia w każdej jednostce sektora finansów publicznych na poziomie według stanu na 31 grudnia 2009 roku.

Art 2. Stan zatrudnienia w administracji publicznej ulega obniżeniu co roku o 10,000 etatów, o sposobie realizacji decyduje rozporządzenie Rady Ministrów.

Art3. Tracą moc artykuły (tutaj odpowiednie artykuły z ustawy budżetowej na 2010 rok).

Domagam się publicznie od premiera Tuska podania dokładnej informacji na temat wzrostu zatrudnienia w administracji publicznej (centralnej, samorządowej, w agencjach rządowych etc.) w latach 2005-2010 ze wskazaniem gdzie wzrosło i o ile oraz z podaniem uzasadnienia. Jeżeli podwyżka VAT ma w całości pójść na pokrycie kosztów zatrudnienia armii nowych urzędników, podatnicy mają prawo wiedzieć dokładnie w jakim celu sięga się coraz głębiej do ich kieszeni.

Zatrudnienie_administracja_Q1_2010

Oficjalne dane GUS o zatrudnieniu w sektorach gospodarki w latach 2004 – Q1’2010, w tym w administracji publicznej można znaleźć tutaj. Dane w latach 1985-2004 podaję za ekspertyzą sejmową z 2005 roku, którą umieściłem w swoim repozytorium wiedzy (tabela na stronie 8). Są problemy ze spójnością danych GUS, według podanej dynamiki zatrudniono 3 tysiące urzędników z okresie styczeń-marzec 2010, odejmując od siebie stany otrzymuje się ponad 13 tysięcy nowo zatrudnionych. Być może była rewizja danych za grudzień 2009 (w górę), ale to by oznaczało, że w 2009 roku zatrudniono nie 26,000 urzędników, tylko 36,000. Od 2004 roku GUS nie podaje zatrudnienia w administracji publicznej, tylko łącznie w administracji publicznej, ZUS-ie i obronie narodowej. Ale przy pewnych założeniach można oszacować wzrost w samej administracji.