Od dwóch dni dyskutujemy o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP), tymczasem nikt go nie widział, mimo że ustawa o finansach publicznych nakazuje opublikowanie go w BIP-ie (Biuletynie Informacji Publicznej), ale w BIP-ie na stronie Ministerstwa Pijaru (dawniej Finansów) takiego planu nie ma, nie ma też na stronie Kancelarii Premiera. To co w takim razie zatwierdził rząd wczoraj? Dokument widmo?

NOWE: Plan już jest, dodałem do repozytorium wiedzy.

WPFP jest bardzo ważny, w zasadzie determinuje kształt budżetu. Poniżej artykuły z Ustawy o finansach publicznych, która reguluje zawartość WPFP:

WPFP_1WPFP_2

Jak widać WPFP jest potężnym i kompleksowym dokumentem, pokazującym założenia ekonomiczne, deficyt sektora finansów publicznych, strategiczne kierunki działania państwa, cele realizowanej polityki  do 2013 roku. Złączniki w rozporządzeniu Ministra Finansów określające jakie dane plan ma zawierać, pokazują, że powinny być zaprezentowane wydatki państwa w układzie zadaniowym, oraz wskazanie realizowanego celu dla danego zadania (przykładowy załącznik jest tutaj). WPFP w zasadzie determinuje w 100% kształt budżetu na przyszły rok. Jak to możliwe, że z całego planu rząd podał tylko fakt, że wzrośnie podatek VAT. Mam nieodparte wrażenie, że tego planu po prostu nie ma. Jeżeli ktoś widział ten plan, mam prośbę o podesłanie linka.