Poniżej wykres z New York Times opracowany na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, który pokazuje zobowiązania krajów PIIGS. Jak widać efekt domina jest możliwy, dlatego konieczne są reformy. Tusku musisz.

Tutaj jest link do opracowania Danske Bank, które szacuje ekspozycję europejskich banków na kraje PIIGS.

PIGS_contagion_chart