Od kilku miesięcy przewiduję, że wielcy gracze na rynkach finansowych przygotowali i będą realizowali operację Kasandra, której kolejne odsłony obserwujemy, ci gracze to Sithowie, wyznawcy ciemnej strony mocy. Celem ich działań jest zarobienie miliardów dolarów, kosztem zdestabilizowania sytuacji makroekonomicznej w wielu regionach świata.

Ciemna strona mocy wykorzystała chwilową słabość rycerzy Jedi, osłabionych walką z kryzysem bankowym lat 2008-2009, i przeprowadziła ataki na Grecję i na euro. Ale rycerze Jedi powracają, zdeterminowani do obrony Republiki. Najpierw przygotowali program obronny warty 750 mld euro, a teraz Niemcy, którzy są duchowym przywódcą Rady Jedi zabronili krótkiej sprzedaży (czyli pożyczam, sprzedaję, odkupuję później taniej, oddaję pożyczone papiery i zostawiam sobie zysk) obligacji rządów strefy euro i akcji 10 banków, zabronili też kupna CDS-ów jeżeli nie posiada się obligacji których te CDS-y dotyczą. Te restrykcje oznaczają, że będzie trudniej spekulować na spadki cen obligacji rządów strefy euro i akcji banków. Restrykcje dotyczą obszaru Niemiec, ale można się spodziewać, że wkrótce dołączą inni Jedi, i zakaz stanie się powszechny, bo tylko wtedy będzie skuteczny.

Pierwszą reakcją na powrót rycerzy Jedi będzie wściekłość Sithów – wyznawców ciemnej strony mocy, i w krótkim okresie ataki finansowe Sithów się nasilą, będą też próbowali ataków medialnych i nacisków żeby brytyjscy i amerykańscy rycerze Jedi nie dołączyli do Niemców. Po pewnym czasie musi dojść do konfrontacji i jedna strona odniesie sukces. Trudno przewidzieć kto jest dzisiaj silniejszy, ale jeżeli rycerze Jedi się zjednoczą w ramach Rady G20, to ciemna strona mocy poniesie sromotną porażkę, i kto wie, z czasem być może pokój powróci do Republiki.

Tutaj jest nadesłany przez Darka Jaszczyka wesoły wiersz z obrazkami o prawdziwym wielkim Jedi

Lider bankierów inwestycyjnych – kanclerz Palpatine – zwołał naradę Sithów. Jutro zobaczymy co uradzili.

Palpatine

Nowe: na razie ciemna strona mocy górą, a jutro strajk generalny w Grecji, strajki sprzyjają ciemnej stronie mocy.

Nowe: artykuł w Financial Times pokazuje, że rycerze Jedi we Francji i w Szwecji nie popierają kolegów z Niemiec. Teraz widać o co naprawdę chodzi, nie o walkę z ciemną stroną mocy, która dzisiaj na rynkach wygrywa, tylko o to, kto zdobędzie największe wpływy w Radzie Jedi. Gdy po jasnej stronie mocy kłotnie i waśnie, ciemna strona triumfuje.