W czwartek, 8 kwietnia, o godzinie 15:20 w budynku C Szkoły Głównej Handlowej odbędzie się prezentacja raportu OECD o Polsce (prezentują przedstawiciele OECD) po której odbędzie się dyskusja panelowa w której wezmę udział. Raport jest bardzo ciekawy.

* * *

Prezentacja się odbyła, zwracam uwagę na jeden wniosek. Ekonomiści OECD twierdzą, że Komisja Europejska będzie zwracała uwagę na trwałość wypełnienia kryteriów przez kraje aspirujące do członkostwa strefy euro. W praktyce ma to oznaczać, że deficyt strukturalny (po uwzględnieniu fazy koniunktury i czynników jednorazowych) ma być bliski MTO (medium term objective), który dla Polski wybosi 1% PKB. Jeżeli taka ma być praktyka stosowanie kryteriów z Maasticht, to Polska musi obniżyć deficyt strukturalny z obecnych około 7% PKB do 1% PKB. Jest to praktycznie niewykonalne wobec braku ambitnych reform, co może oznaczać, że przyjęcie przez Polskę euro w tej dekadzie będzie bardzo trudne, lub wręcz niemożliwe, a rok 2015 jest niemożliwy.

Raport już jest na blogu, w zakładce resources.