Z pewnością myślenia strategicznego i polityki kursowej, o czym poniżej.