Zespół badawczy Ernst and Young i IBnGR przedstawił Zespół badawczy Ernst and Young i IBnGR przedstawił stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Na stronie www.uczelnie2020.pl dostępna jest analiza i materiały uzupełniające. Analiza powstała w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku.