Dzięsiocioro ekonomistów, w tym autor niniejszego bloga, opublikowało artykuł wzywający rząd do podjęcia reform. Przestawiamy dziewięć obszarów i wskazujemy konkretne reformy, które należy jak najszybciej zrealizować. Miejmy nadzieję, że znaczący spadek popularności premiera i rządu, który wynika z tego, że Polacy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że w sferze gospodarczej i społecznej jest to rząd antyreformatorski oraz wynika z próby rozmontowania systemu emerytalnego, zmieni sposób myślenia władzy i skłoni do podjęcia konretnych działań reformatorskich. Polacy powinni wiedzieć, że Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym w 2010 roku deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie. Jeżeli nie będzie reform możemy wpaść w pułapkę trwale wysokiego długu publicznego.