Wszystkich zainteresowanych tematem szkolnictwa wyższego zapraszam na stronę www.uczelnie2020.pl, na której zespół opracowujący projekt strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku będzie konsultował proponowane rozwiązania i zbierał opinie. Na początek prosimy studentów, którzy studiowali za granicą np. w ramach programu ERASMUS ale nie tylko, o podzielenie się wrażeniami, co jest lepiej a co gorzej na uczelniach w kraju i za granicą.