Mamy już dość wstydzenia się za naszych polityków, którzy obejmują różne funkcje za granicami kraju, a nie znają języka angielskiego, albo dukają coś pod nosem po trzytygodniowym kursie skończonym na chybcika. Dotyczy to w szczególności europosłów. Dlatego prosimy wszystkich, którym leży na sercu dobry wizerunek naszego kraju za granicą o poparcie akcji Pokolenia 89 i Parlamentu Studentów RP. Szczegóły poniżej.

Marcin Gomoła, Krzysztof Rybiński

„Do you speak English, dear candidate?”

Aby otrzymac pracę za 15.000 złotych miesięcznie trzeba przejść skomplikowaną i trudną procedurę kwalifikacyjną. Trzeba wykazać się wyższym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i znajomością co najmniej jednego języka obcego (angielskiego).  Trzeba też wykazać się

Co trzeba zrobić, aby otrzymać posadę za 150.000 złotych miesięcznie? Trzeba zostać eurposłem! Wyborcą, a więc zatrudniającym europosła jesteśmy my – Polacy, zaś „firmą headhunterską”, która proponuję nam kandydatów, w ustalonej przez siebie kolejności, jest partia polityczna.  Chcemy sprawdzić jakiej jakości kandydatów nam się proponuje? Czy spełniają oni wymagania niezbędne do otrzymania takiej odpowiedzialnej, prestiżowej i lukratywnej posady? Chcemy sprawdzić, czy o kolejności na listach wyborczych układanych przez partie polityczne decydowały mocne kompetencje kandydata, czy wewnętrzne sympatie koleżeńsko – partyjne.

Uważamy, że bez bardzo dobrej zdolności komunikowania się z otoczeniem w Brukseli  osoba nie posiadająca takich umiejętności nie jest w stanie należycie reprezentować  interesów naszego kraju i nie będzie w stanie skutecznie zabiegać o ważne dla naszego kraju sprawy.

Rozpoczynamy akcję „Do you speak English?”, mającą na celu sprawdzenie umiejętności kandydata lub kandydatki posługiwania się tym najbardziej uniwersalnym językiem. Rozesłaliśmy do kandydatów i komitetów wyborczych zapytanie o znajomość angielskiego. Znajomość ta powinna być w naszej ocenie udokumentowana certyfikatem znajomości języka na pozimie co najmniej CAE (Cambridge in Advanced English) lub równoważnym lub wyższym dyplomem lub  dyplomem anglojęzycznej wyższej uczelni. W przypadku, gdyby kandydat nie dysponował takim dokumentem, a twierdził, że język zna, wówczas studenci ostatniego roku anglistyki umówią się na spotkanie z takim kandydatem i przeprowadzą z nim krótką rozmowę w języku angielski o instytucjach europejskich oraz o tym, jakie cele zamierza realizować w Parlamencie Europejskim.

Termin nadsyłania odpowiedzi został określony na 30 kwietnia 2009 roku. Jest  możliwe aby w tym czasie przesłać prostą odpowiedź załączając skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Rozmowy z kandydatami będą prowadzone do połowy maja 2009 roku (dotyczy to kandydatów, którzy twierdzą, że znają język angielski, ale nie mogą tego udowodnić).

Akcja ta nie jest akcją polityczną i nie jest wymierzona w któregokolwiek kandydata. Ma za zadanie zweryfikować kompetencje osób ubiegających się o mandat europosła.

Raport ukazujący wyniki naszej ankiety zostanie opublikowany na stronach internetowych Parlamentu Studentów (www.psrp.org.pl) i Pokolenia 89 (www.pokolenie89.pl) w końcu maja.

Zachęcamy do podobnych akcji i do weryfikowania innych, Waszym zdaniem niezbędnych umiejętności i kompetencji jakie powienien posiadać europoseł. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przeprowadzić profesjonalne postępowanie rekrutacyjne!

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Pokolenie 89