Dzisiaj podczas rozmowy w TVN24 zostałem zapytany co bym zrobił gdybym miał władzę absolutną na jakiś czas aby uniknąć w Polsce kryzysu i zapewnić wysoki wzrost. Na antenie nie było czasu się rozwodzić na ten temat, ale zainspirowany pytaniem podejmuję wyzwanie na blogu. Zresztą teraz jest moda na kongresy, programy, strategie, więc i ja dołożę swoje. Proszę o Wasze pomysły, ja zrobiłbym tak, kolejność przypadkowa, w nawiasach oczekiwany skutek:

 • zmiana Konstytucji, każdy Polak ma konstytucyjne prawo dostępu do szerokopasmowego Internetu, czas realizacji 3 lata (błyskawiczna likwidacja wykluczenia cyfrowego w Polsce)
 • wszystkie wnioski o finansowanie badania z budżetu mają co najmniej jedną recenzję zagraniczną, oraz recenzję internautów w formule crowdsourcing (radyklany wzrost jakości badań, wzrostr innowacyjności)
 • wspólne rozliczenie podatkowe dla rodzin w których urodzi dziecko w ciągu 5 lat, za pierwsze dziecko waga 25%, za drugie 50%, za każde kolejne waga 100% (likwidacja problemu starzenia się społeczeństwa)
 • analiza najlepszych rozwiązań prawnych otoczenia biznesu na świecie, opracowanie nowego prawa, uchwalenie (dekretem) i unieważnienie starego (Polska skacze do pierwszej 10-tki wszystkich rankingów przyjaznego otoczenia dla biznesu z obecnej pozycji pomiędzy Pakistanem a Burkina Faso)
 • mianowanie dwóch wicepremierów, jeden spędza 360 dni w roku jeżdząc po świecie załatwiając inwestycje bezpośrednie, a drugi załatwiając finansowanie dla rozwoju gospodarczego. Pierwsze wyjazdy do Chin i Zatoki Perskiej. Zespoły wicepremierów dostają bonusy za każdą sprowadzoną inwestycję (wzrost inwestycji nezpośrednich i portfelowych w Polsce)
 • wprowadzenie zasady, że jeżeli jakaś grupa pracowników zaproponuje oszczędności w budżecie, przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług, to do kieszeni bierze od 1 do 5 procent wartości oszczędności w ciągu trzech lat (radykalny wzrost efektywności sektora finansów publicznych)
 • zniesienie barier w dostępie do rynków i zawodów (poprawa szans rozwojowych dla nowych firm i dla młodego pokolenia)
 • przymus zamawiania co najmniej 25% usług i towarów przez sektor publiczny w sektorze małych i średnich firm (jest to jedyna sprawdzona na świecie metoda wspierania przez rząd procesu tworzenia innowacji produktów i usług)
 • każdy urzędnik ma prawo zgłosić propozycję reformy, jeżeli zostanie wykorzystana i wdrożona ma automatyczny awans na szefa projektu wdrożenia reformy i po zakońćzeniu projektu zostaje dyrektorem (pozyskiwanie dobrych pomysłów, szybki awans zdolnych i kreatywnych)
 • likwidacja silosów ministerialnych, stworzenie sieci społecznościowej e-urzędnik, w ramach której dzielimy się wiedzą, pomysłami i planami (wzrost efektywności i innowacyjności sektora administracji publicznej)
 • zatrudnienie osób, które stworzyły e-government w Estonii w celu powtórzenia tego w Polsce (w ciągu kilku lat Polska przesuwa się z ostaniego miejsca w Europie w dziedzinie e-administracji na pierwsze)
 • stworzenie wizji Polski i Polaka za 20-30 lat, przełożenie tego na spójne strategie działania
 • wykorzystanie 150% środków unijnych, specjalny task force przygotowujący propozycje inwestycji, propozycje pożyczek z EBI, radykalna zmiana zasad akceptacji projektów, zamiast formalizmu zdrowy rozsądek (radykalne przyspoeszenie inwestycji infrastrukturalnych)
 • system bodźców, w ramach których za przedterminową realizację inwestycji urzędnicy nadzorujący proces otrzymują wysokie bonusy (radykalne przyspieszenie inwestycji)
 • stworzenie sieci społecznościowej Polaków na emigracji (skuteczne wykorzystanie kapitału intelektulanego Polaków za granicą w celu rozwoju kraju)
 • identyfikacja polskich sukcesów, rozszerzenie tych wzorców na inne obszary. Przykład, kształcimy najlepszych informatyków na świecie, to kształćmy ich 10 razy więcej i zastosujmy te same wzorce kształcenia w innych dziedzinach (szybka budowa potencjału intelektualnego Polski)
 • pozytywna komunikacja, pokazywanie naszych osiągnięć zamiast morderstw, wypadków czy nieszczęść (odejście od kopleksu POlaka nieudacznika do Polaka sukcesu)
 • wdrożenie systemu MBO w administracji publicznej, bonus dla pracowników zależy od satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrzynch z pracy danej osoby (radykalne podniesienie poziomu obsługi w sektorze publicznym)
 • każde większe miasto miałoby obowiązek przedstwienia raportu o swoim kapitale inteletualnym, częścią tej oceny byłaby strategia rozwoju miasta na 20 lat do przodu (radykalna poprawa efektywności polityki miejskiej)
 • odkorkowanie miast, urzędnicy odpowiedzialni za projekt dostają bonusy za każdą minutę spadku średniego czasu dojazdu do pracy w mieście (wzrost potencjału rozwojowego miast i wzrost satysfakcji z życia mieszkańców miast)
 • sfinansowanie filmów, sztuk teatralnych etc. reżyserowanych przez uznanych w świecie Polaków pokazujących pozytywne aspekty historii Polski (promocja pozytywnego wizerunku Polski w świecie)
 • stworzenie konta emailowego dla każdego Polaka pesel@mojemail.gov.pl, w ramach którego dokonywałaby się korespondencja między urzędem a obywatelem i jego firmą, eliminacja papieru w kontakcie urządu z obywatelem (stworzenie e-gospodarki i e-administracji na miarę XXI wieku)
 • zaplanowanie serii globalnych happeningów w Polsce, co tydzień coś ważnego dzieje się w Polsce, co raportują globalne miedia, wydarzenia polityczne, sportowe, kulturalne, naukowe etc. (promocja wizerunku Polski jako miejsca, gdzie dzieją się ważne i ciekawe rzeczy)
 • wzrost aktywności zawodowej Polaków dzięki zastosowaniu i upowszechnieniu technologii informacyjnych, np. telepraca, praca tymczasowa na część etatu kobiet wychowujących dziecko (wzrost dochodów bo pracuje więcej osób, większy spływ podatków do budżetu a więc i więcej  pieniędzy na inwestycje publiczne)
 • odejście od formalizmu i procedur na rzecz zdrowego rozsądku (nie zdarzają się sytuacje, że najlepsza i najtańsza oferta w przetargu przegrywa bo zabrakło pieczątki na 150 stronie)
 • stworzenie w Polsce światowego centrum badań nad technologiami czystego węgla (uniknięcie olbrzymich kosztów pakietu klimatycznego, wzrost innowacyjności)
 • przeprowadzenie prawdziwej a nie medialnej reformy w sektorze ochrony zdrowia, poprzez budowę w technologii open source bazy danych usług medycznych i bazy danych o zdrowiu Polaków (szybki rozwój profilaktyki, wzrost efektywności, lekarz ma dostęp do pełnej historii choroby, lekarz leczy a nie siedzi w papierach)
 • stworzenie rządowego depozytariusza wiedzy, w którym zostają umieszczone wszystkie kwanty wiedzy stworzone w Polsce, raporty, analizy; wszystkie są otagowane i wykorzystują kanały RSS, tak że każdy Polak który subskrybuje RSSy dostaje informację, że w interesującej go dziedzienie właśnie powstał kowy kwant wiedzy. Internauci głosują na zasadzie digg it, autorzy najważniejszych kwantow wiedzy – ranking digg i liczba unikalnych downloadów) dosają doproczną nagrodę premiera w wyskości 100 tys. złotych
 • polityka ściągania do Polski wybitnych umysłów z krajów rozwijających się – Europa, Afryka, Azja, Ameryka Południowa. Stworzenie dla nich warunków do tworzenia innowacji w sieciach współpracy z polkimi naukowcami (radykalny wzrost innowacyjności, budowa silnego kapitału relacji z tymi krajami)
 • odejście od rocznych budżetów na rzecz budżetu celowego, trzyletniego (wprowadzenie planowania strategicznego do finansów Państwa, eliminacja wydatków które donikąd nie prowadzą, analiza realizacji celów, powiązanie awansów i bonusów z realizacją celów)
 • otwarcie GUSu, dane są za darmo, powszechnie dostępne (powstaje bardzo wiele badań, rosnie  jakość podejmowanych decyzji)

To tylko niewielka próbka tego co bym zrobił, gdybym miał władzę absolutną, moja lista jest o wiele dłuższa. Efekt netto dla budżetu byłby pozytywny, więc przy okazji spełnilibyśmy kryteria fiskalne i szybko weszli do strefy euro.  Jak widać moje “reformy” mają niewiele wspólnego z dotychczasową retoryką reform, skupiłbym się na stworzeniu właściwych bodźców dla rozwoju kraju i na wykorzystaniu olbrzymiego potencjału wiedzy reformatorskiej Polaków, która się nie ujawnia bo nie ma właściwych bodźców. Ponadto zadbałbym o pozytywny wizerunek Polski na świecie. Zapraszam do dyskusji, jakie byłyby Wasze reformy?