Jutro (6-go litopada o 12:15) mam wystąpienie na konferencji organizowanej przez Ruch Młodego Pokolenia – Pokolenie 89 oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Konferencja ma tytuł: Likwidacja barier dla młodego pokolenia”. Poniżej link do mojego wystąpienia, komentarze mile widziane.

Wystąpienie.