NBP i Związek Banków Polskich ogłoszą w poniedziałek o 9:00 treść “Pakietu zaufania dla banków “.

Tutaj jest link do globalnego pakietu zaufania uzgodnionego w Waszyngtonie w weekend (wideo).

Faktycznie sytuacja na rynlu międzybankowym jest bardzo trudna, banki nie pożyczają sobie pieniędzy, a jeżeli już to tylko na okres jednego dnia. Na razie wszyscy się rozlicząją, ale jeżeli sytuacja się utrzyma dłużej to z pewnością niedopłynne banki będą musiały przyjść do NBP po kredyt lombardowy, przy czym nie wszystkie banki będą miały odpowiednie zabezpieczenie w postaci papierów skarbowych. Co wiecej, nawet jeżeli bank krajowy będący córką banku zagranicznego pozyska od matki finansowanie w euro lub dolarze (co jest bardzo drogie) to i tak nie może zamienić tego na złotówki, bo nie działa rynek swapów. Czyli jedynym źródłem złotówek będzie NBP, bo strukturalnie nedpłynne banki nie pożyczają bankom niedopłynnym. Jeżeli sytuacja utrzyma się dłużej, i koszt pieniądza będzie tak drogi jak dzisiaj, to kredyt dla firm stanie się bardzo drogi lub w ogóle niedostępny i Polskę czeka poważne spowolnienie wzrostu.

Zatem konieczne jest przywrócenie normalengo handlu na rynku międzybankowym i na rynku swapów, co wymaga przywrócenia zaufania. Zobaczymy co będzie w pakiecie zaufania w poniedziałek, ale można sobie wyobrazić szereg działań:

 • ułatwienie dostępu do finansowania NBP bankom które nie mają dużych portfeli papierów skarbowych
 • obniżenie rezerwy obowiązkowej
 • wykrorzystanie banków pod kontrolą państwa do oferowania finansowania na rynek międzybankowy po normalnych stawkach i w normalnych terminach (3-6 miesięcy a nie jeden dzień)
 • gwaratowanie przez NBP rozliczeń międzybankowych (eliminacja ryzyka kontrahenta)
 • zwiększenie transparentności (regularne publkowanie danych o płynności, o transakcjach ze spółkami matkami)
 • NBP jako strona w transakcjach FX swap (bierze depozyt walutowy od banków, w zamian daje złotówki), w terminach 3-6 miesięcznych
 • wykup obligacji NBP w posiadaniu banków w celu zwiększneia płynności na rynku
 • szybkie uchwalenie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej, bo teraz działa na zasadach kółka różańcowego, co jest możwlie w USA, natomiast w Polsce bez podstawy prawnej nie można pójść do toalety, już nie mówiąc o przekazywaniu sobie danych i informacji
 • potwierdzenie daty 01/01/2012 członkostwa w strefie euro, podjęcie szybkich działań w tym kierunku, opublikowanie mapy drogowej w celu budowy zaufania rynków do Polski
 • terapia grupowa w celu odbudowania zaufania banków do siebie :-)

Niektóre działania powinien podjąć NBP, niektóre KNF, dla niektóych potrzebna jest pilna zmiana prawa.

Czego nie należy robić?

 • nie jest potrzebna Rada Gabinetowa, bo będzie kolejna kłótnia i kolejne polityczne bicie piany
 • nie są potrzebne żadne nocne spotkania żadnych ciał, tylko usprawnienie regularnego działania obecnego trójkąta MF/KNF/NBP
 • niech media przestaną straszyć, tylko rzetelnie informują