Drogi studencie informatyki lub ekonomii. Jeżeli nie masz jeszcze pomysłu na pracę magisterską to zapraszam Cię do współpracy nad następującym projektem. Chciałbym zbadać, na ile zmieniają się bibliografie w artykułach naukowych w dziedzinie ekonomii (lub kilku innych dziedzin) na przestrzeni lat. Stawiam roboczą tezę, że rośnie liczba odwołań i że daty publikacji artykułów do których są odwołania są coraz bliższe dacie publikacji artykułu, w którym są cytowane. Jeżeli ta teza jest prawdziwa, to można będzie empirycznie udowodnić, że wiedza krąży szybciej. Nawet będzie można pokusić się z sformułowanie (wzór) łączące ze sobą wolumen istniejącej wiedzy z szybkością jej obrotu.

Trzba napisać (lub wykorzystać/zmodyfikować istniejący) program, który potrafi przeszukiwać pliki pdf, wziąć przykładowych kilkanaście/kilkadziesiąt międzynarodowych journali (w wersji elektronicznej) które subskrybuje Twoja biblioteka (najlepiej za ostatnie 10-20 lat). To byłaby ciekawa praca magisterska, której wyniki potencjalnie mogłyby zostać opublikowane w międzynarodowym journalu.

Mogę się podjąć opieki nad taką pracą magisterską. Jacyś chętni?

Tutaj jest link pokazujący wykorzystanie tego typu analiz.