Redaktor Gadomski, skądinąd bardzo dobry dziennikarz, w przypadku artykułów o Narodowym Banku Polskim uparcie pisze nieprawdę, koloryzując i przeinaczając fakty, próbując mnie przy okazji obrazić. W takim samym stylu utrzymany jest dzisiejszy artykuł w Gazecie Wyborczej.

Panie redaktorze, ludzi trzeba oceniać na podstawie ich czynów, a instytucje publiczne na podstawie tego jak działają i jak wypełniają nałożone na nie zadania. Przypomnę Panu parę faktów:

  • w 2007 roku poprawiła się komunikacja NBP z rynkami, wprowadzono minutes przed kolejnym posiedzeniem Rady
  • Rada podjęła właściwe działania zmierzające do obniżenia inflacji w pobliże celu, po tym jak nieoczekiwany (przez większość ekonomistów, ja akurat tego oczekiwałem już w marcu zeszłego roku- agflacja) wzrost cen żywności podbił inflację do 4% (bazowa jest ciągle poniżej 2%)
  • w latach 2006-2007 NBP zarobił na rezerwach dewizowych prawie miliard dolarów ponad to co zwykle zarabiał, dzięki podjętym dobrym decyzjom inwestycyjnym mimo trudnej sytuacji rynkowej
  • NBP skutecznie przygotował się do wejścia do SEPA (Single Euro Paymment Area) i wpierał w tym sektor bankowy
  • NBP skutecznie przygotował się do wejścia do Target 2, które nastąpi w maju br., podpisano umowy i obecnie trwają testy
  • NBP opracował i rozpoczął realizację strategii optymalizacji obiegu gotówki w Polsce
  • NBP skutecznie zakończył bardzo złożony projekt informatyczny dotyczący statystyki pieniężnej i bankowej, który umożliwi realizację funkcji nadzoru bankowego po wejściu w życie nowej umowy kapitałowej (na potrzeby KNF)
  • NBP rozpoczął prace nad wizją i strategią działania (wcześniej proces zarządzania strategicznego w ogóle nie istniał), przyjęto długoterminową strategię zarządzania rezerwami dewizowymi
  • NBP we współpracy z polskimi matamatykami zakończył prace nad nowoczesnym modelem zarządzania aktywami, który pozwoli znacząco zredukować ryzyko finanasowe i poprawić stopę zwrotu, po jego przetestowaniu w 2008 roku
  • NBP rozpoczał prace nad raportem o euro, włączając w ten proces wszystkich istotnych partnerów społecznych. Konspekt raportu który widziałem niedawno oceniam bardzo wysoko.

Lista osiągnięć NBP w 2007 roku jest o wiele dłuższa. Jest Pan dobrym dziennikarzem ekonomicznym, z przyjemnością czytam Pana teskty na różne tematy. Życzę i Panu i Pana czytelnikom, żeby teksty dotyczące działalności NBP były na równie wysokim poziomie. Proszę pamiętać, że NBP to bardzo ważna instytucja, kluczowa dla stabilności cen i stabilności finansowej Polski. W tej instytucji pracuje bardzo wielu świetnych specjalistów w swoich dziedzinach, skutecznie realizując trudne i odpowiedzialne zadania, które są ważne dla każdego z nas. Warto i trzeba to docenić.

Z życzeniami zdrowia, pomyślności i dobrego pióra.