7 marca o 10:00 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym odbędzie się konferencja z okazji 20-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Konferencja nosi tytuł “Inwestowanie w kapitał ludzki”. Na konferencji będę prezentował artykuł pt. “Ekonomista przyszłosci – punkt widzenia młodego pokolenia polskich ekonomistów”. W artykule pokazuję jak źle oceniana jest polska ekonomia przez młode pokolenie i postuluję powołanie specjalnej komisji, która oceni sytuację i opracuje plan naprawczy, podobnie jak miało to miejsce w USA, gdzie w skład komisji COGEE wchodzili: Anne Krueger, Kenneth Arrow, Olivier Blanchard, Alan Blinder, Claudia Goldin, Edward Leamer, Rober Lucas, John Panzar, Rudolph Penner, Paul Schulz, Joseph Stiglitz i Lawrence Summers.