Poniżej linki do kilku artykułów które warto przeczytać:

  • Ale zacznę od tego, że w dzisiejszym miesięczniku Forbes jest kilkustronicowy wywiad ze mną, w ktorym omawiam z redaktorem Cydejko sprawy globalne i krajowe. Zapraszam do przeczytania i podzielenia się refleksjami na blogu.

Inne artykuły:

  • Marek Belka, były polski premier, na temat wejścia do euro, artykuł w Financial Times (link do polskiej wersji w Onecie). Cytat:

“Przyszłe rozszerzenie strefy euro wydaje się wątpliwe. W przypadku krajów z systemem izby walutowej (kraje bałtyckie i Bułgaria) wydaje się to wręcz niewykonalne. Mimo to, jak mogłyby one i jakim kosztem, zmniejszyć bieżącą inflację z 10 procent do poziomu około czterech procent?

W krajach, gdzie kurs walut nie jest usztywniony, sytuacja wygląda nieco lepiej, ale ”okno na świat” szybko się zamyka. Zaakceptowanie ich przez kraje członkowskie unii monetarnej staje się coraz bardziej decyzją polityczną. Mimo to, co oznacza stwierdzenie, że ich poziom inflacji jest zrównoważony? I kiedy nie jest? Słowacy starają się kontrolować poziom inflacji, stopniowo dopuszczając wzrost wartości korony. Czy w krajach strefy euro będzie polityczna wola, by wynagrodzić ich członkostwem? Lub może tworzymy nowy, subtelny gospodarczy (i polityczny) podział wewnątrz Unii?” [koniec cytatu]

  • Prezes PIMCO, jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie pisze w FT o działaniach które muszą podjąć banki centralne (po angielsku). Cytat:

“First, they need to improve their understanding of the new financial landscape. This is an absolute must when it comes to the activities of the big investment banks, especially those with privileged access to various central bank financing windows. It will help counter some of the systemic risk posed by off-balance-sheet conduits, lax risk management practices and aggressive financial alchemy.

Second, central bankers need to revisit the conventional wisdom that calls for separation of monetary policy and bank supervision. With the growing impact of endogenous liquidity such separation can inhibit rather than facilitate the conduct of good monetary policy – as recently discovered by the Bank of England.

Third, they need to improve, directly or indirectly,scrutiny of financial activities that have migrated outside their formal jurisdiction. At the minimum, this involves better co-ordination with and skill transfers to supervisory bodies in the insurance, mortgage and pension domains.

Fourth, excessive reliance on interest rate changes as the tool of monetary policy should give way to a broader approach. This entails greater recourse to open market operations and further revamps to the discount window in the US in particular.

Finally, central bankers need to work harder to manage policy expectations and improve communication. The public should have clarity about their policy goals and operating processes but also be aware of what central banks cannot do. This is important when the onus of a suitable policy response to the subprime debacle should be placed, either directly or indirectly, at the feet of the fiscal agencies.” [koniec cytatu]

Być może te pięć punktów to oczywistość, ale podzielam prezentowany w nich pogląd w pełni i uważam że banki centralne powinny podjąć energiczne działania w tych pięciu obszarach. Warto przy tym pamiętać, że nie zawsze chodzi o nowe regulacje, najczęściej chodzi o nową wiedzę, informacje i umiejętności, które muszą pozyskać i systematycznie odświeżać regulatorzy rynków i banki centralne. W tym kluczowa wydaje się komunikacja. Niedługo ukaże się mój obszerny artykuł w Newesweeku który mówi o komunikacji i psychologii inflacji.