Były szef Rezerwy Fedealnej Alan Greenspan będzie doradzał funduszowi hedgingowemu Paulson and Co, napisało Financial Times. Greenspan zwany “Maestro” doradza już bankowi Deutsche Bank i wielkiemu funduszowi inwestycyjnemu PIMCO.

Warto się przez chwilę zastanowić dlaczego byli premierzy, ministrowie finansów i prezesi banków centralnych tak często znajdują zatrudnienie w komercyjnym sektorze finansowym. Można postawić kilka roboczych hipotez:

  • w czasie pełnienia funkcji mieli dostęp do informacji i wiedzy, która nie była publiczna
  • mają szeroką sieć kontaktów, czyli wysoki kapitał relacji
  • fakt, że zostali wybrani na tak ważne funkcje już jest sygnałem, że mają ponadprzeciętne kompetencje (podobnie jak studenci Uniwersytetu Tokijskiego lub Waseda w Japonii, sam fakt dostania się determinuje przyszłą karierę). Według słów szefa firmy Paulson, to właśnie skłoniło ich do zatrudnienia Greenspana
  • jest to dobre dla wizerunku funduszu, może zwiększyć liczbę klientów
  • to są celebrities, więc zwracają uwagę mediów na firmę która ich zatrudnia
  • inne (jakie???, sugestie mile widziane)

Przeczytałem uważnie książkę Greenspana “The Age of Turbulence”, polecam, mimo że byłem trochę rozczarowany. W tej książe jest bardzo dużo o polityce, i relatywnie mało o polityce pieniężnej. Ale widać też wyraźnie, że jeszcze w czasach gdy Greenspan prowadził firmę doradczą był cenionym analitykiem i formułował trafne prognozy. Teraz jednak może pojawić się problem, bo Maestro posługuje się trudnym językiem, znanym jako Fedspeak, czyli zestawienie trudnych, wieloznacznych słów. Kiedyś po jego wystąpieniu jeden ze słuchaczy powiedział, że bardzo mu się podobało i że wszystko zrozumiał. Na to Greenspan “w takim razie musiałem się źle wyrazić”.

Zatem prognoza w języku Fedspeak mogłaby wyglądać tak:

“Nie można wykluczyć, że w sytuacji utrzymującej się niepewności na rynkach cechujących się silnymi zachowaniami spekulacyjnymi i wysokim poziomem nieracjonalności ukształtuje się taki układ zależności, który będzie wskazywał na zmiany prawdopodobieństw realizacji scenariuszy sytuacji gospodarczej w kierunku innym niż trendy określone przez zmiany krzywej dochodowości w ostatnich miesiącach. Może jednak się zdarzyć, że nowe informacje, napływające w najbliższych tygodniach znacząco zmienią ten układ prawdopodobieństw.”