We wtorek 22 stycznia o 17:30 odbędzie się w siedzibie NBP seminarium organizowane przez Polski Instytut Dyrektorów na temat “Polityka inwestycyjna a zarządzanie ryzykiem”. Wstęp tylko za zaproszeniami, ale poniżej zamieszczam link do tekstu, który chcę przedstawić podczas tego seminarium. Proponuję w nim daleko idące zmiany w zarządzaniu aktywami w otwartych funduszach emerytalnych.

Moje wystąpienie (wersja wstępna)

Komentarze bardzo mile widziane. Mam nadzieję, że to seminarium będzie ważnym wkładem do dyskusji na temat zmian jakie powinny być wdrożone w polskim systemie emerytalnym (i szerzej, w ramach dobrego zarządzania aktywami).