Dr Cezary Wójcik z SGH uświadomił mi niedawno, że na SGH istnieje gabinet cieni RPP, który podejmuje decyzje w sprawach stóp procentowych i pisze komunikaty uzasadniające te decyzje.

Praktyka powołania gabinetu cieni (Shadow MPC) jest obecna w kilku krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii. Kilka lat temu byłem zwolennikiem powołania takiego gabinetu w Polsce, który składałby się w profesorów ekonomii zajmujących się polityką pieniężną i ekonomistów rynków finansowych, ale z różnych powodów nie forsowałem tej idei. Jednak bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa na SGH. Przeczytałem uważnie komunikat po posiedzeniu Gabinetu Cieni i mam szereg uwag, mam nadzieję, że będzie okazja bezpośrednio przekazać je samym zainteresowanym. Starałem się również rozpoznać kto jest gołebiem a kto jastrzębiem w gabinecie cieni RPP. Na razie na podstawie zdjęć i prezentacji , bo nie ma wyników głosowań (gabinet cieni nie publikuje raportu o inflacji ani minutes).

Niedługo  przed gabinetem cieni stanie nowe wyzwanie, RPP zacznie publikować minutes i zmieni formułę komunikatów, więc nie wypada pozostać w tyle i liczę że GC RPP również opublikuje minutes ze swojego posiedzenia. Mam też szereg pytań, czy gabinet cieni rozważa publikację wykresu wachlarzowego przyszłych stóp procentowych, czy zamierza odnieść się do kwestii wpływu migracji na rynek pracy i inflację, czy GC RPP uważa, że krzywa Phillipsa się wypłaszczyła, czy inflacja staje się globalna (Greenspan view) czy inflacja  jest produktem krajowym (Mervin King view).