Dziękuję wszystkim za komentarze do wizji Polski 2020 w poprzednim post-cie.

Mam już szkic mojej prezentacji na II-gi Kongres Obywatelski, poświęconej wizji Polski 2020, poza slajdami gdzie zaprezentuję moją wersję tej wizji (opartej na inwestowaniu w kapitał intelektualny kraju), wielkość 3MB.

Komentarze i uwagi mile widziane, zarówno do formy (która jest niekonwencjonalna) jak i do treści.